Miesięczne archiwa: październik 2022

Quiz na temat rekuperacji – sprawdź swoją wiedzę!

W ramach comiesięcznego artykułu zapraszamy na krótki quiz, w którym można sprawdzić swoją wiedzę z zakresu rekuperacji. Zaczynamy! 1. Co kryje się za skrótem GWC? a. Grzejnik Wody Ciepłej b. Gruntowy Wymiennik Ciepła c. Gotowy Wkład Cieplny 2. Rekuperacja to rodzaj wentylacji? a. Mechanicznej b. Grawitacyjnej c. Żadne z powyższych 3. Czy rekuperację można wykonać(…)